Vollenhoofse Vereniging Voor Volksvermaken

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering V.V.V.V.

21
feb

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering V.V.V.V.

Graag nodigen wij jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering op 5 maart 2024, die zal
plaatsvinden in De Burght te Vollenhove. Tijdens deze bijeenkomst zullen we lopende zaken
bespreken.
Datum: 5 maart 2024
Tijd: 20:00
Locatie: De Burght, Vollenhove
Agenda:

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Notulen Algemene Ledenvergaderingen 2023 *
 3. Ingekomen stukken *
 4. Jaarverslag *
 5. Financieel verslag * en voorstel verhoging leden- en entreegelden
 6. Verslag kascommissie en benoemen nieuwe kascommissie
 7. Vaststellen handboeken (Technisch, Veiligheid, Jury) *
 8. Vooruitblik en plannen voor het komende jaar *
 9. Bestuursverkiezing:
  Aftredend en herkiesbaar: Claudia Lassche
 10. Rondvraag en sluiting

  Vriendelijke groet,
  Het bestuur V.V.V.V.

* bijbehorende stukken zijn vanaf 27 februari te raadplegen op deze website.