Vollenhoofse Vereniging Voor Volksvermaken

Spelregels Ledenadministratie

U kunt alleen nog een ledenbandje kopen, als u zich laat registreren als lid. Indien u dit niet wilt, kunt u een corsoticket kopen. Deze geeft ook de hele dag toegang tot het Corso, maar niet tot de betaalde activiteiten in de feesttent. Corsotickets zijn alleen verkrijgbaar via de website en aan de kassa.

Voordelen van geregistreerd lid zijn:

Als lid van de V.V.V.V. ontvangt u uw ledenkaarten begin augustus automatisch in de brievenbus. Het ledengeld wordt automatisch geïncasseerd. Ook ontvangt u het programma van het Corso vers van de drukker in de brievenbus en uiteraard hoeft u nooit meer in de rij bij de kassa te staan. NB ledenbandjes die met de post verstuurd worden, worden zonder programma verstuurd, voor hen is het programma op de website te vinden. Op vertoon van uw ledenbandje kunt u gratis naar het Corso en naar alle activiteiten in de feesttent. En uiteraard zorgt u er als lid voor dat ook alle andere activiteiten zoals het Pinksterrijden en het Frommelcorso kunnen blijven bestaan.

Regels ledenadministratie:

> Voor het vaststellen van de leeftijd wordt peildatum 21 augustus aangehouden .
Indien een lid in de feestweek 18 wordt, kan hij het kinderbandje vanaf zijn verjaardag omruilen bij de penningmeester.

> Indien de hoogte van het ledengeld wijzigt, wordt dit kenbaar gemaakt in de Algemene Ledenvergadering voorafgaand aan het Corso.

> Het ledengeld wordt jaarlijks rond 1 mei geïnd. Opzeggen van het lidmaatschap kan tot twee weken na de Algemene Ledenvergadering via een mail naar leden@corsovollenhove.nl.

> Indien automatische incasso niet mogelijk is/mislukt is, kunt u contact opnemen met de penningmeester (penningmeester@corsovollenhove.nl). Samen zoeken we dan naar een oplossing. Indien u  lid wordt van de V.V.V.V. koopt u uw ledenbandjes online en betaalt dan u middels iDeal. Mocht de inschrijving online om wat voor reden dan ook niet lukken, kunt u contact opnemen met de ledenadministratie via leden@corsovollenhove.nl. Die kan u ook inschrijven.

> Wanneer u lid bent, worden de ledenbandjes automatisch naar het bij ons bekende adres gestuurd. Wijzigingen in uw gegevens kunt u zelf doen via de inlogpagina https://www.corso-vollenhove.nl/inloggen of https://www.vvvv-vollenhove.nl/inloggen (u krijgt als lid een wachtwoord via de mail) en anders graag doorgeven via leden@corsovollenhove.nl en dan passen wij het voor u aan.

> U kunt lid worden tot 1 juli van het desbetreffende jaar. Dit omdat het anders voor ons niet haalbaar is om de ledenbandjes bij u bezorgd te krijgen.

LEDENKAARTEN WORDEN VERKOCHT TOT 1 JULI! 

NA 1 JULI ZIJN ER ALLEEN NOG LOSSE ENTREETICKETS TE KOOP.