Vollenhoofse Vereniging Voor Volksvermaken

INSCHRIJFFORMULIER WAGENBOUWGROEP CORSO VOLLENHOVE

Naam wagenbouwgroep:

Titel/onderwerp van uitbeelding:

Tekst voor in het programmaboekje:

Meldt zich aan voor deelname aan het Corso Vollenhove en verklaart zich te zullen houden aan
de daarvoor opgestelde en ontvangen richtlijnen en voorschriften.

Wagenbouwgroep doet mee aan de open dag, de zaterdag één week voor het corso.

Wagenbouwgroep wil bezoek van de dahliakoningin tijdens de plakavond.

Contactpersoon en postadres

Naam:

Adres:

E-mail:

Website:

Telefoonnummer:

Rekeningnummer (IBAN):

Contactpersoon technische commissie en bouwplaats

Naam:

Telefoonnummer:

Bouwplaats:

Verklaart dit formulier namens de wagenbouwgroep te hebben ingevuld.

Naam:

Plaats en datum: