Vollenhoofse Vereniging Voor Volksvermaken

Een druk bezochte extra Algemene Ledenvergadering

21
nov

Een druk bezochte extra Algemene Ledenvergadering

Op maandagavond kwamen de leden van de V.V.V.V. in groten getale bijeen voor een extra algemene ledenvergadering. De opkomst bij deze vergadering overtrof die van eerdere bijeenkomsten. De noodzaak van deze extra vergadering werd enkele weken geleden aangekondigd vanwege het vertrek van zeven (inmiddels afgetreden) bestuursleden. Tijdens deze bijeenkomst maakten de vertrekkende bestuursleden hun beweegredenen duidelijk aan de leden van de V.V.V.V..

Aftreden bestuursleden
De vergadering werd geopend en voorgezeten door Aldert Dijk, een onafhankelijke voorzitter met ervaring bij verschillende verenigingen in de omgeving van Staphorst. Na een korte introductie begon de vergadering met de bestuursverkiezing. Het doel van deze vergadering was om de zeven aftredende en niet herkiesbare bestuursleden te bedanken en de nieuwe bestuursleden voor te stellen.

De vertrekkende bestuursleden hadden gezamenlijk een brief opgesteld, die tijdens de vergadering werd voorgelezen aan de aanwezigen. Ieder vertrekkend bestuurslid had individueel zijn/of haar keuze gemaakt om de bestuursfunctie neer te leggen. De toenemende uitdagingen, frequente discussies, onvoldoende communicatie en het gevoel van gebrek aan leiderschap, waren de drijvende krachten achter hun aftreden. Hoewel aanvankelijk was besloten dat ze hun taken tot de ALV in maart zouden vervullen, hebben ze besloten om per direct de functies neer te leggen vanwege het gebrek aan betrokkenheid bij het zittende bestuur.

De voorgedragen brief riep bij de aanwezige leden tal van vragen op. Zoals het aftreden van de bestuursleden en over het leiderschap van V.V.V.V.-voorzitter Claudia Lassche, die afgelopen maart het voorzitterschap op zich nam.

Claudia concludeerde dat alle bestuursleden een aandeel hadden in deze gecreëerde situatie, die al geruime tijd speelde. “We zullen er alles aan doen om met het nieuwe bestuur niet dezelfde fouten te maken”, aldus Claudia. Ondanks de uitdagingen bleef Claudia zich positief opstellen en benadrukte ze dat het belang van de vereniging voor haar voorop staat. “Ik ben trots op ons Corso, en de V.V.V.V. staat bij mij voorop.”

Nieuwe bestuursleden
Na een vraag- en antwoordronde voor de aanwezige leden werden de aftredende bestuursleden persoonlijk bedankt en ontvingen ze een mooie bos bloemen. Vervolgens werden de nieuwe bestuursleden voorgesteld: Op alfabetische volgorde werden Daniëlle Lassche als bestuurslid PR en Communicatie, Dominique Santbergen als bestuurslid Jeugd, Elina Pol als Penningmeester, Jacques Hartog als Secretaris, en Jolanda Vellinger als 2e secretaris/2e penningmeester één voor één naar voren geroepen.

Het nieuwe bestuur sprak het vertrouwen uit in het huidige bestuur onder leiding van voorzitter Claudia Lassche en benadrukten hun sterke verantwoordelijkheidsgevoel. Zij willen er alles aan doen om samen een mooi Corso neer te zetten. Na de zelfintroductie van de nieuwe bestuursleden vond er een stemming plaats, waarbij de aanwezigen met een meerderheid instemden met de toetreding van de nieuwe bestuursleden en het aanblijven van Claudia Lassche als voorzitter.

Toekomst van de V.V.V.V.
Claudia gaf aan dat zij, samen met het nieuwe bestuur, alles in het werk wil stellen voor een soepele overgang van het bestuur. Ze willen de hoge werkdruk verminderen door praktisch werk, dat voorheen door bestuursleden werd uitgevoerd, uit te besteden. Ook willen ze de samenwerking met de wagenbouwers verbeteren door hen meer te betrekken bij besluitvorming binnen het bestuur. Dit alles met als doel om de werkdruk voor de bestuursleden te verlichten en niet in oude patronen terug te vallen.

Openstaande vacature
Lijkt het jou leuk om ook je steentje bij te dragen binnen de V.V.V.V.? Denk jij dat je jezelf ziet als bestuurslid? Op dit moment zoekt het nieuwe bestuur van de V.V.V.V. nog iemand voor de functie Hospitality. Wil je je aanmelden? Dat kan via Voorzitter Claudia Lassche op 06 555 448 42 of mail naar voorzitter@corsovollenhove.nl. Meer informatie over de functie is te vinden op de website van V.V.V.V