Vollenhoofse Vereniging Voor Volksvermaken

INSCHRIJFFORMULIER STRAATVERSIERING CORSO VOLLENHOVE

Deelnemer(s)

Naam/Adres(sen):

Titel/onderwerp van versiering:

Aantal deelnemende huisnummers:

Meldt zich aan voor deelname aan de straatversiering en verklaart zich te zullen houden aan de daarvoor opgestelde en ontvangen richtlijnen en voorschriften.

Contactpersoon en postadres

Naam:

Adres:

E-mail:

Telefoonnummer:

Rekeningnummer (IBAN):

Naam rekeninghouder:

Verklaart dit formulier namens de deelnemer(s) naar waarheid te hebben ingevuld.

Naam:

Plaats en datum:

Zie www.corso-vollenhove.nl voor “Voorschriften en richtlijnen – Straatversiering”