Vollenhoofse Vereniging Voor Volksvermaken

Concept statuten 2022

Zie onderstaande link voor de concept statuten, deze worden voorgelegd tijdens de eerstkomende ALV.

Concept-32714 akte van statutenwijziging VVVV dd 07-03-2022 (ter publicatie)