Vollenhoofse Vereniging Voor Volksvermaken

Concept statuten 2023

Zie onderstaande link voor de concept statuten, deze worden voorgelegd tijdens de eerstkomende ALV.